loading...

Alert Szczecin

Obowiązek informacyjny

Kiedy zakłada Pani/Pan konto w aplikacji Alert Szczecin, podaje Pani/ Pan nam swoje dane osobowe. Wykorzystujemy je tylko w celach, które wynikają z wyrażonej przez Panią/Pana zgody i z obowiązku realizacji przez Administratora zadań publicznych. Poinformujemy Panią/Pana o każdej sytuacji, która mogłaby naruszać Pani/Pana prawa lub wolności. Szybko się nią zajmiemy, wyciągniemy wnioski i poprawimy sposób postępowania, aby jeszcze lepiej chronić Pani/Pana dane. Jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO może Pani/ Pan złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuję, że:Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Infolinia urzędu:  91 424 50 00.Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Kontakt z IOD można uzyskać poprzez adres email: iod@um.szczecin.pl.Cel przetwarzania danych i podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a i na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO. Będziemy przetwarzać dane osobowe użytkownika w celu stworzenia konta użytkownika i umożliwienia logowania na stworzone konto celem dostępu do złożonych zgłoszeń.Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać dane osobowe do chwili usunięcia konta użytkownika.Odbiorcy danych

Dane użytkownika mogą być przekazane jednostkom organizacyjnym GMS oraz podmiotom wykonującym usługi publiczne na podstawie stosownych umów podpisanych z GMS, które przetwarzają dane na polecenie Administratora oraz firmom świadczącym usługi hostingowe oraz backupowe dla GMS. Jednym z takich podmiotów jest KOMPANIA TWÓRCZA Krzysztof Adamski, ul. Niemcewicza 26, 71-520 Szczecin, NIP: 853 116 18 23, REGON: 811789385. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.Pani/ Pana prawa

Ponadto, zgodnie z przepisami RODO, użytkownikowi przysługuje:

  1. prawo dostępu do danych osobowych – art. 15 RODO;
  2. prawo sprostowania danych – art. 16 RODO;
  3. prawo do usunięcia danych – art. 17 RODO;
  4. prawo ograniczenia przetwarzania – art. 18 RODO;
  5. prawo do sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 RODO;
  6. prawo do cofnięcia zgody – art. 6 ust. 1 lit a RODO;
  7. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa – art. 77 RODO.

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach funkcjonalnych. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje – uniemożliwi to poprawne działanie serwisu. Polityka prywatności / Obowiązek informacyjny [ Zamknij ]